pipyti

pipyti
pìpyti, -ija, -ijo šnek. 1. tr., intr. mušti, daužyti, pupyti: Pìpyk, pìpyk tą velnią Kv. Tas vaikelis kožną dieną gauna pìpyti, o kaip nė[ra] geresnis, teip nė[ra] Vvr. | refl.: Prysigėrė vyrai i pasiuto pìpyties Vvr.kulti (spragilais): Atsikelsi, pìpyti turėsi Pj.tr. kalti: Ant vakaro Boliesius pradės uknolius pìpyti Lkv. 2. intr. sproginėti: Užperius kiaušius suleido virti į bulvynę – ka pradėjo pìpyti! Šts. 3. tr. gerti: Pìpyk, pìpyk, aš įmausu (įpilsiu) Užv. Laidžiai pìpija orielką, t. y. labai geria J. \ pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išpipyti — išpìpyti tr. šnek. 1. išdaužyti, apkulti: Išpìpyk antausius, kad skolos neatiduoda Lk. ║ iškulti (spragilais): Lig pusryčio turi išpìpyti jaują Pj. 2. išgurinti, išdaužyti: Atejo sau naktį, išpìpijo langus ir pačią mažne nudaužė Plt. Ta žmona …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pipijimasis — pìpijimasis sm. (1), pìpijimos ind. → pipyti 1 (refl.): Mun anų pìpijimos nėmaž nerūpa Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripipyti — pripìpyti tr. šnek. primušti, pridaužyti: Jei tu mun da neklausysi, aš tavi negyvai prypìpysu! Vvr. pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpipyti — užpìpyti tr. šnek. užmušti: Galėjo negyvai užpìpyti Vvr. pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpipyti — įpìpyti intr. šnek. suduoti, užkirsti: Kai įpìpijo, tai įpìpijo tam į sprandą Šv. pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”